Aktuality

Komentár k článku Kvalita života pacientov s migrénou

Komentár pripravil prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.

viac...

Aktuality

Pozvánka na sympózium The spectrum of CGRP monoclonal…

Pripojte sa vo štvrtok 9. septembra od 17:45 do 19:15.

viac...

Aktuality

Migréna kazuistiky

Nový akreditovaný cyklus kazuistík, zameraný na problematiku liečby migrény.

viac...

Aktuality

Fremanezumab dokáže urobiť reverziu chronickej…

Cieľom práce bolo preukázať mieru reverzie z chronickej na epizodickú migrénu.

viac...