Na stiahnutie

Materiály na stiahnutie

Ikona Názov Popis # Stiahnutie
Kvartálny diár pacienta 60 Stiahnuť súbor
Celoročný diár pacienta 45 Stiahnuť súbor

Vytvorené v spolupráci s prim. MUDr. Jolanou Markovou, neurologické oddelenie Thomayerovej nemocnice a Neurologická klinika 3. LF UK Praha