Aktuality

Pozvánka na on-line seminár: Nové možnosti biologickej…

On-line seminár Nové možnosti biologickej liečby v neurológii sa koná v pondelok 15. marca 2021 o 16:00 hod.

viac...

Aktuality, Liečba anti-CGRP

Zlepšenie v dotazníkovej štúdii u pacientov dlhodobo…

Článok Dawn C. Buse a kolektívu s komentárom MUDr. Tomáše Nežádala, Ph.D.

viac...

Aktuality, Liečba anti-CGRP

Komentár k článku Fremanezumab: možnosť špecifickej…

Článok Friedmanovej a Cohena s komentárom as. MUDr. Rudolfa Kotase, Ph.D.

viac...

Ajovy, Aktuality

Ako správne aplikovať naplnené pero lieku Ajovy…

Predstavujeme vám liek AJOVY (adžovy), s účinnou látkou fremanezumab naplnený v injekčnom pere.

viac...

Aktuality

Pozvánka na webinár: Reducing the Burden of Migraine:…

Webinár sa konal 25. marca 2021, ale môžete ho sledovať aj spätne.

viac...

Aktuality

Zo série webinárov: Optimizing Patient Outcomes…

1. zo série webinárov o prístupe k pacientom s chronickou a ťažkou epizodickou migrénou

viac...