Aktuality

Pretrvávajúce účinky fremanezumabu v oboch aplikačných…

Multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy III.

viac...

Aktuality

Pozvánka na webinár: Addressing Migraine and its…

Webinár sa konal 11. februára 2021, ale môžete ho sledovať aj spätne.

viac...

Aktuality

Pozvánka na webinár: Optimizing Patient Outcomes…

Webinár sa konal 21. januára 2021, ale môžete ho sledovať aj spätne.

viac...

Aktuality

E-learningový kurz: Liečba migrény

Prinášame Vám e-learningový kurz: Liečba migrény

viac...

Aktuality

E-learningový kurz: Nadužívání medikace v léčbě…

Prinášame Vám e-learningový kurz Nadužívání medikace v léčbě migrény

viac...