Aktuality, z kongresov

Monoklonálne protilátky menia situáciu pacientov…

Sympózium organizované spoločnosťou Solen a časopisom Neurologie pro praxi sa konalo v júni 2019 v Brne.

viac...

Aktuality, z kongresov

Dopady migrény v Európe ‒ zásadná úloha inovatívnej…

Epidemiologické údaje o záťaži, ktorú migréna spôsobuje nielen chorým, ale aj celej spoločnosti, a nové možnosti liečby, prinášajúcej objav monoklonálnej protilátky anti-CGRP...

viac...

Aktuality, z kongresov

Čo by mal vedieť neurológ o anti-CGRP terapii…

V poradí X. sympózium o liečbe bolesti s medzinárodnou účasťou prebehlo v dňoch 4.-6. apríla 2019...

viac...

Aktuality, Liečba anti-CGRP

Fremanezumab v liečbe migrény splnil očakávania…

Fremanezumab je humanizovaná monoklonálna protilátka z laboratórií spoločnosti TEVA, ktorá bola navrhnutá, aby blokovala ligand calcitonin gene-related peptide (CGRP), ktorého aktivácia je spojená so vznikom migrény.

viac...