Aktuality

Migréna kazuistiky

Predstavujeme Vám nový akreditovaný cyklus kazuistík, zameraný na problematiku liečby migrény.

Môžete sa tešiť nielen na kazuistiky z neurologických pracovísk, ale aj na interaktívne vzdelávanie a možnosť získať kredity do systému celoživotného vzdelávania lekárov.

Účasť v projekte je BEZPLATNÁ.

Vzdelávacia akcia je organizovaná podľa Stavovského predpisu ČLK č. 16 a garantom celého projektu je MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Slovenskí lekári majú možnosť predložiť certifikát na Slovenskej lekárskej komore, ak správne zodpovedia aspoň 8 z 10 otázok, môžu získať 1 kredit do celoživotného vzdelávania.

Novú kazuistiku dostanete približne každé dva týždne.

Záujemci sa môžu prihlásiť na odber na adrese www.kazuistikymigrena.cz.