Aktuality

Post hoc analýza štúdií fázy III potvrdzuje účinky…

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť vplyv fremanezumabu na záťaž a trvanie atakov u pacientov s epizodickou (EM) alebo chronickou migrénou (CM).

viac...

Aktuality

Komentár k článku Redukcia intenzity a trvania…

Komentár pripravil doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

viac...

Aktuality

Kvalita života pacientov s migrénou

Migréna je celosvetovo považovaná za druhú hlavnú príčinu rokov prežitých s disabilitou.

viac...

Aktuality

Nové kazuistiky o liečbe migrény

Tri nové kazuistiky o liečbe migrény s možnosťou absolvovať akreditovaný AD test.

viac...

Aktuality

Komentár k článku Kvalita života pacientov s migrénou

Komentár pripravil prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.

viac...

Aktuality

Pozvánka na sympózium The spectrum of CGRP monoclonal…

Pripojte sa vo štvrtok 9. septembra od 17:45 do 19:15.

viac...