Aktuality, Liečba anti-CGRP

Komentár k článku Fremanezumab: možnosť špecifickej…

Článok Friedmanovej a Cohena s komentárom as. MUDr. Rudolfa Kotase, Ph.D.

viac...

Ajovy, Aktuality

Ako správne aplikovať naplnené pero lieku Ajovy…

Predstavujeme vám liek AJOVY (adžovy), s účinnou látkou fremanezumab naplnený v injekčnom pere.

viac...

Aktuality

Pozvánka na webinár: Reducing the Burden of Migraine:…

Webinár sa konal 25. marca 2021, ale môžete ho sledovať aj spätne.

viac...

Aktuality

Zo série webinárov: Optimizing Patient Outcomes…

1. zo série webinárov o prístupe k pacientom s chronickou a ťažkou epizodickou migrénou

viac...

Aktuality

Pretrvávajúce účinky fremanezumabu v oboch aplikačných…

Multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy III.

viac...

Aktuality

Pozvánka na webinár: Addressing Migraine and its…

Webinár sa konal 11. februára 2021, ale môžete ho sledovať aj spätne.

viac...