Aktuality

Tohtoročný zjazd ČSNS 2021 bol zrušený

Pre ďalšie informácie sledujte webové stránky ČSNS.

Aktuality

Pozvánka na sympózium Nové možnosti v liečbe migrény

Sympózium sa uskutoční 2. 12. 2021 od 15.30 hod v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

Aktuality

Vplyv fremanezumabu u pacientov s chronickou migrénou…

Pacienti s chronickou migrénou často užívajú lieky na akútnu bolesť hlavy, ktoré môžu viesť až k nadmernému užívaniu liekov.

Aktuality

Komentár k článku Vplyv fremanezumabu u pacientov…

Komentár pripravila MUDr. Petra Migaľová

Aktuality

Komentár MUDr. Kotase k článku Redukcia intenzity…

Komentár pripravil as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Aktuality

E-learningový kurz: Migréna a role sestry

Odporúčajte svojej sestričke unikátny kurz Migréna a úloha sestry

Aktuality

Post hoc analýza štúdií fázy III potvrdzuje účinky…

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť vplyv fremanezumabu na záťaž a trvanie atakov u pacientov s epizodickou (EM) alebo chronickou migrénou (CM).

Aktuality

Komentár k článku Redukcia intenzity a trvania…

Komentár pripravil doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Aktuality

Kvalita života pacientov s migrénou

Migréna je celosvetovo považovaná za druhú hlavnú príčinu rokov prežitých s disabilitou.

Aktuality

Nové kazuistiky o liečbe migrény

Tri nové kazuistiky o liečbe migrény s možnosťou absolvovať akreditovaný AD test.