Aktuality

Komentár MUDr. Kotase k článku Redukcia intenzity…

Komentár pripravil as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Aktuality

E-learningový kurz: Migréna a role sestry

Odporúčajte svojej sestričke unikátny kurz Migréna a úloha sestry

Aktuality

Post hoc analýza štúdií fázy III potvrdzuje účinky…

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť vplyv fremanezumabu na záťaž a trvanie atakov u pacientov s epizodickou (EM) alebo chronickou migrénou (CM).

Aktuality

Komentár k článku Redukcia intenzity a trvania…

Komentár pripravil doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Aktuality

Kvalita života pacientov s migrénou

Migréna je celosvetovo považovaná za druhú hlavnú príčinu rokov prežitých s disabilitou.

Aktuality

Nové kazuistiky o liečbe migrény

Tri nové kazuistiky o liečbe migrény s možnosťou absolvovať akreditovaný AD test.

Aktuality

Komentár k článku Kvalita života pacientov s migrénou

Komentár pripravil prim. MUDr. Lukáš Klečka Ph.D.

Aktuality

Pozvánka na sympózium The spectrum of CGRP monoclonal…

Pripojte sa vo štvrtok 9. septembra od 17:45 do 19:15.

Aktuality

Migréna kazuistiky

Nový akreditovaný cyklus kazuistík, zameraný na problematiku liečby migrény.