Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Zlepšenie udávajú samotní pacienti: výsledky prieskumu

The Journal of Headache and Pain zverejnil výsledky pacientskeho prieskumu, ktorý nasledoval po ukončení dvanásťmesačnej štúdie HALO LTS. Spokojnosť pacientov s fremanezumabom, dávkovacie preferencie a výsledky hlásené pacientom boli hodnotené v subpopulácii, ktorá dokončila štúdii a súhlasila s následným dotazníkom.

Bolo možné kontaktovať 557 pacientov, 302 z nich súhlasilo s vyplnením dotazníka a 253 pacientov prieskum dokončilo. Priemerné hodnotenie spokojnosti fremanezumabu predstavovalo 6,1 (smerodajná odchýlka 1,4) na stupnici, kde 1 predstavuje „extrémne nespokojný“ až 7 „extrémne spokojný“. Väčšina pacientov (175, tj. 69,2 %) preferovala štvrťročné podávanie pred mesačným podávaním fremanezumabu.

Pacienti udávali pri liečbe fremanezumabom zmiernenie úzkosti (74, t.j. 67,9 %), zlepšenie kvality spánku (143, t.j. 56,5 %), ako aj kvality času, stráveného s ostatnými (210, t.j. 83,0 %).

Pacienti najčastejšie uvádzali spokojnosť so zníženou početnosťou migrény (83,8 %), a to v oboch podskupinách EM (90,8 %) a CM (77,6 %), pri štvrťročnej aplikácii (83,2 %) a mesačnej aplikácii (84,4 %). Vo zvyšných kritériách (zmiernenie príznakov spojených s migrénou, znížená intenzita bolesti, zmiernenie disability, skrátená doba trvania záchvatu) hlásili pacienti spokojnosť v rozpätí 54,9 %–69,2 %.

Zdroj: Buse et al. Improvements across a range of patient reported domains with fremanezumab treatment: results from a patient survey study. The Journal of Headache and Pain (2020) 21:109. https://doi.org/10.1186/s10194-020-01177-4