Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Zlepšenie kvality života a produktivity práce pri až šesťmesačnej liečbe fremanezumabom u pacientov s epizodickou a chronickou migrénou

Migréna je často spojená s depresiou aj s negatívnym vplyvom na kvalitu života a produktivitu práce. Fremanezumab, plne humanizovaná monoklonálna protilátka (IgG2Δa), ktorá selektívne cieli na calcitonin gene-related peptide (CGRP), preukázala svoju účinnosť pri preventívnej liečbe migrény. V otvorenom rozšírení (OLE) fázy IIIb štúdie FOCUS autori hodnotili výsledky udávané samotnými pacientmi (PRO). Pacienti s epizodickou migrénou (EM) a chronickou migrénou (CM), ktorí dokončili 12-týždňové dvojito zaslepené (double blind, DB) obdobie štúdie FOCUS, vstúpili do 12-týždňovej fázy OLE a dostávali tri mesačné dávky fremanezumabu (225 mg). Pacientský reporting zahŕňal dotazník kvality života špecifický pre migrénu (MSQoL) zisťujúci obmedzenie fungovania [RFR], preventívne obmedzenie fungovania [RFP] a emocionálne funkcie [EF], päťpoložkový dotazník EuroQol-5 (EQ-5D-5L), hodnotenie PGIC (Patient Global) Impression of Change), dotazník o zhoršení pracovnej produktivity a aktivity (WPAI) a deväťpoložkový dotazník o zdraví pacienta (PHQ-9). V období prebiehajúcej dvojito zaslepenej štúdie (DB) bolo randomizovaných celkom 838 pacientov, z ktorých 807 vstúpilo do OLE v treťom mesiaci a 772 pacientov bolo ešte zaradených v šiestom mesiaci. Výsledky sú uvedené v prehľadnej tabuľke.

Tab.: Výsledky v kvantifikácii zmien kvality života a pracovnej aktivity pri liečbe fremanezumabom


Fremanezumab štvrťročne

Priemer [smerodajná odchýlka]

% zlepšených pacientov


Fremanezumab mesačne

Priemer [smerodajná odchýlka]

% zlepšených pacientov


Placebo

Priemer [smerodajná odchýlka]

% zlepšených pacientov


RFR

24,6 [21,9]

22,9 [21,3]

20,8 [26,5

RFP

19,6 [20,0]

18,3 [19,7]

16,0 [19,9]

EF

22,5 [24,2]

19,1 [23,6]

17,2 [24,7]

EQ-5D-5L

8,0 [19,6]

7,3 [21,1]

6,6 [21,0]

PGIC

−2,4 [5,3]

−1,6 [5,5]

−2,0 [4,9]

PHQ-9

−1,3 [0,4]

−1,8 [0,3]

−0,7 [0,3]

WPAI

77,1 % (209/271)

75,4 % (205/272)

68,8 % (181/263)

Vysvetlivky:

Dotazník kvality života špecifický pre migrénu (MSQoL) s doménami: obmedzenie fungovania [RFR], preventívne obmedzenie fungovania [RFP] a emocionálne funkcie [EF], päťpoložkový dotazník EuroQol-5 (EQ-5D-5L), hodnotenie PGIC (Patient Global Impression of Change), deväťpoložkový dotazník o zdraví pacienta (PHQ-9), dotazník o pracovnej produktivite a aktivite (WPAI).

Poznámka: 68,8 % (181/263) pacientov bolo kvalifikovaných ako respondenti v kritériu Patient Global Impression of Change (PGIC). 

Záver: U pacientov s EM alebo CM a predchádzajúcou neadekvátnou odpoveďou na niekoľko tried preventívnych liekov proti migréne sa počas šiestich mesiacov liečby fremanezumabom dosiahlo progresívne zlepšenie MSQoL, zmiernenie depresie a zvýšenie produktivity práce.

Zdroj: Spierings ELH, et al. Improvements in quality of life and work productivity with up to 6 months of fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine and documented inadequate response to 2 to 4 classes of migraine-preventive medications in the phase 3b FOCUS study. Headache 2021;00:1–11. https://doi.org/10.1111/head.14196