Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Účinnosť fremanezumabu u pacientov s migrénou, ktorí boli predtým liečení inou monoklonálnou protilátkou proti CGRP [1]

Monoklonálne protilátky (mAb) proti CGRP (calcitonin gene-related peptide) v preventívnej liečbe migrény sú podľa výsledkov klinických štúdií účinné a dobre znášané. Napriek tomu existujú pacienti, ktorých odpoveď na mAb nie je dostatočná, alebo sa u nich objavili nežiaduce účinky, a u týchto pacientov by mohol byť riešením prechod (switch) na monoklonálnu protilátku s iným mechanizmom účinku. K dispozícii sú údaje z reálnej praxe v podobe kazuistických prednášok či retrospektívnych kohortových štúdií.

Cieľom prospektívnej štúdie FINESSE, ktorej predbežné výsledky boli prezentované na Nemeckom kongrese o bolesti v októbri 2022, bolo zhodnotiť účinnosť zmeny liečby v zmysle zníženia počtu dní s migrénou za mesiac (MMD).

Primárnym cieľom štúdie je zníženie MMD ≥ 50 % počas troch mesiacov podľa hodnotenia pacientov (MIDAS a Six-Item Headache Impact Test, HIT-6). Ďalším hodnoteným parametrom boli zmeny v užívaní akútnej medikácie (v 3. mesiaci po prvej dávke).

Výsledky interim analýzy

  • Celkovo 42,8 % pacientov, ktorí prešli z iných anti-CGRP mAb (väčšinou z dôvodu nedostatočnej účinnosti) na fremanezumab pre profylaxiu migrény, dosiahlo ≥ 50% zníženie priemerného MMD počas troch mesiacov.
  • Dosiahlo sa zlepšenie pacientom hlásených výsledkov (MIDAS, HIT-6) a tiež zníženie priemerného mesačného počtu dní s akútnou medikáciou.

Dáta poskytujú prospektívne dôkazy z reálnej praxe, že liečba fremanezumabom vedie k významnému zníženiu MMD u pacientov, u ktorých predtým zlyhala liečba inými anti-CGRP mAb. Tieto údaje naznačujú, že prechod z iných anti-CGRP mAb na fremanezumab môže byť nádejnou voľbou.

Zdroj

[1] Straube A, et al. Real-World Effectiveness of Fremanezumab in Patients with Migraine who switched from another mAb targeting the CGRP pathway (subgroup analysis from FINESSE). Prezentované na Nemeckom kongrese o bolesti (Deutscher Schmerzkongress), ktorý sa konal 19.–22. októbra 2022.