Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Štúdia PEARL na sympóziu M & M DAYS®

PEARL je 24mesačná štúdia, ktorá sleduje pacientov s migrénou, ktorí zahájili liečbu fremanezumabom. Hlavnými cieľmi štúdie je vyhodnotiť účinnosť fremanezumabu na zníženie počtu dní s migrénou za mesiac (MMD), disabilitu spojenú s migrénou a použitie akútnej úľavovej medikácie na bolesť hlavy. Do štúdie sú začlenení aj prechádzajúci pacienti z inej biologickej liečby migrény. Štúdia prebieha v 100 centrách v 11 európskych krajinách, vrátane ČR, s plánovaným počtom zaradených pacientov 1 100.

O štúdii PEARL na sympóziu M & M DAYS®, ktoré sa konalo 7.–8. 10. 2022 v Brne, referovala primárka MUDr. Jolana Marková, FEAN (Neurologická klinika 3. LF UK a FTN, Praha). „V reálnej praxi u našich pacientov s migrénou, ktoré liečime anti-CGRP protilátkami, stále premýšľame nad niekoľkými doposiaľ neuzavretými témami, ako je otázka optimálnej dĺžky liečby u responderov, aký voliť ďalší liek u tých, ktorí na liečbu nereagujú dostatočne, alebo u ktorých sa objavili nežiaduce účinky, a ako postupovať u pacientov s rezistentnou migrénou a potrebou kombinovanej terapie,“ uviedla primárka Marková.

Na väčšinu otázok môžu dať odpoveď výsledky uvedenej štúdie. Väčšina zaradených do štúdie má chronickú migrénu (CM, 77,1 %), 22,9 % má epizodickú migrénu (EM). Stredná doba od začiatku migrény do nasadenia liečby bola 25,5 roka (± 13,5 roka). Najčastejšími komorbiditami boli depresie, hypertenzia a sezónna alergia. Predchádzajúca profylaktická liečba obsahovala antiepileptiká, β-blokátory, tricyklické antidepresíva, botulotoxín, sartany, blokátory kalciových kanálov a erenumab. Priemerný východiskový počet dní s migrénou (MMD) bol 15,1 dňa, počet atakov vyžadujúcich akútnu medikáciu 10,9 za mesiac. V Českej republike je do tejto štúdie zaradených celkovo 100 pacientov.

Plánovaná interim analýza po šiestich mesiacoch sledovania potvrdila, že fremanezumab pôsobí klinicky významnú redukciu MMD: 54,7 % zo všetkých pacientov dosiahlo ≥ 50% zníženie MMD; 71,2 % pacientov s CM dosiahlo zníženie o ≥ 30 % MMD. V šiestom mesiaci došlo u všetkých pacientov ku zníženiu MMD o 8,0 dňa. Redukoval sa aj priemerný počet dní, kedy pacienti potrebovali akútnu medikáciu, a to o 6,5 dňa.

Štúdia PEARL stále prebieha, sledovanie potrvá dva roky a budúce výsledky poskytnú nové údaje tak o účinnosti, ako aj o bezpečnosti podávania fremanezumabu.