Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Pozvánka na virtuálne sympózium v rámci EAN 2020

Spoločnosť TEVA vás srdečne pozýva na virtuálne sympózium v rámci kongresu Európskej neurologickej asociácie (EAN CONGRESS 2020), ktoré sa bude konať v nedeľu 24. mája v čase 13:45–14:45  on-line.

Registrácia na EAN 2020 je bezplatná. Je dostupná na stránkach ean.org.

 

Cesty ku zmene
Anti-CGRP monoklonálne protilátky & rozvoj prevencie migrény

Drahí kolegovia,

s veľkým potešením vás pozývam, aby ste sa k nám pripojili na sympóziu organizovanom spoločnosťou Teva, ktoré sa koná počas virtuálneho 6. kongresu Európskej neurologickej akadémie (EAN).

Neustály vývoj v oblasti preventívnej liečby migrény je v posledných rokoch dôvodom k optimizmu pri snahe zlepšiť kvalitu života našich pacientov. Hlbšie pochopenie patofyziológie migrény identifikovalo nové ciele preventívnej terapie a v Európe je teraz schválených niekoľko monoklonálnych protilátok proti calcitonin gene related peptidu (CGRP). S pribúdajúcimi informáciami, či už z klinických štúdií alebo v podobe údajov z reálnej klinickej praxe, sa hromadia aj poznatky, ako najlepšie používať tieto protilátky u našich pacientov.

Počas tohto virtuálneho sympózia predstavíme, akú záťaž pre pacienta znamená migréna, a budeme hovoriť o význame najnovšieho výskumu neurovaskulárnej patofyziológie migrény. Predstavíme tiež najnovšie údaje o anti-CGRP monoklonálnych protilátkach, vrátane údajov o pacientoch s komorbiditami a ťažko liečiteľnou migrénou, pričom rozoberieme ich dopad na klinické rozhodovanie.

Podrobnosti o registrácii na kongres nájdete už dnes na www.ean.org. Dúfam, že sa k nám pripojíte.

Messoud Ashina, predsedajúci

Rigshospitalet Glostrup and University of Copenhagen, Kodaň, Dánsko

Program

Privítanie
M. Ashina, Denmark (predsedajúci)

Skutočné náklady migrény v Európe: skúsenosti pacientov
M. Lanteri-Minet, Francúzsko

Patofyziológia migrény a nový pohľad na cielenú prevenciu
A.M. van den Brink, Holandsko

Monitoring liečebnej odpovede na anti-CGRP liečbu
U. Reuter, Nemecko

Panelová diskusia
Moderuje M. Ashina