Aktuality

Očkovanie proti COVID-19 a migréna: otázky a odpovede

V klinických štúdiách s vakcínami nebolo možné účastníkom podať ďalšie vakcíny počas dvoch týždňov pred podaním alebo po podaní vakcíny proti COVID-19. Použitie liečby monoklonálnymi protilátkami proti CGRP však nebolo špecificky vylúčené. Niektorí vedci tvrdia, že existuje teoretické riziko, že imunitná odpoveď na vakcínu môže znížiť účinky protilátky proti CGRP. V súčasnosti však o tom neexistujú žiadne priame dôkazy. Pacienti a ich poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by preto mali diskutovať o načasovaní podania anti-CGRP v čase pred očkovaním a po ňom. Je však životne dôležité, aby ste dostali obe dávky vakcíny, hneď ako to bude možné.


Po mnohých mesiacoch beznádeje a zúfalstva sú konečne na obzore dobré správy. Boli schválené tri vakcíny proti COVID-19 od spoločností Pfizer, Moderna a Astra Zeneca. Niekoľko ďalších je vo vývoji a môžu byť schválené v roku 2021. Tieto vakcíny majú potenciál ukončiť pandémiu za predpokladu, že dostatočný počet ľudí dostane obe dávky jednej z týchto vakcín.

Niekoľko našich pacientov sa nás na tieto vakcíny pýtalo, a to konkrétne na ich vzťah k migréne. Na tomto mieste sa pokúsime odpovedať na niektoré z týchto často kladených otázok pomocou aktuálne dostupných informácií.

1. Môžem sa nakaziť infekciou COVID-19 z vakcíny?


Rozhodne nie! Je dôležité si uvedomiť, že vakcíny proti COVID-19 neobsahujú žiadny živý vírus. Vakcína tak u človeka nemôže spôsobiť rozvoj infekcie COVID-19. Tieto vakcíny obsahujú materiál (RNA) z vírusu, ktorý dáva pokyn niektorým bunkám v našom tele, aby vytvárali kópie vírusového proteínu. Tento proteín je sám osebe celkom neškodný. Náš organizmus rozpozná, že tam proteín nepatrí, a tvorí proti nemu protilátky a imunitné bunky. Týmto spôsobom bude naše telo mať k dispozícii obranný mechanizmus pre boj s vírusom, ktorý spôsobuje infekciu COVID-19, pokiaľ sa v budúcnosti s týmto vírusom stretnete.

2. Počul som, že u mnohých ľudí sa po očkovaní objavia príznaky podobné chrípke. Vzhľadom na to, že už aj tak často pociťujem bolesti hlavy, mám sa vyhnúť očkovaniu?


Je pravda, že sa u vás môžu prejaviť vedľajšie účinky vakcíny. Je však dôležité si uvedomiť, že je to u mnohých ľudí normálny a očakávaný jav. Tieto príznaky odrážajú počiatočnú imunitnú reakciu organizmu na vakcínu, a práve preto je vakcína podávaná. U väčšiny ľudí sú tieto príznaky mierne a dočasné, zvyčajne trvajúce hodiny, ale niekedy až jeden či dva dni. Neodporúčame vám užívať voľne predajné lieky ako paracetamol, ibuprofen alebo aspirín 24 hodín pred alebo do 24 hodín po podaní vakcíny. Tieto lieky môžu znížiť imunitnú odpoveď na vakcínu. O radu, týkajúcu sa užívania voľne predajných liekov vo vašom konkrétnom prípade, sa, ako vždy, obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Medzi typické nežiaduce účinky patrí bolesť v mieste vpichu, únava, bolesti hlavy, bolesti svalov a kĺbov, horúčka a zimnica. Bolesť hlavy sa vyskytla asi u 60 % ľudí, ktorí dostali vakcínu od firmy Moderna, a u 38 % ľudí, ktorí dostali vakcínu od firmy Pfizer.

Z celkového pohľadu sú vedľajšie účinky vakcíny zvyčajne mierne, krátkodobé, a predstavujú normálnu a očakávanú reakciu organizmu na podanie vakcíny. Infekcie COVID-19 môžu byť závažné a život ohrozujúce a môžu ovplyvniť vás, vašu rodinu a priateľov. Aj keď sú príznaky COVID-19 mierne, pribúdajúce dôkazy naznačujú, že podstatná časť ľudí môže zostať postihnutá pretrvávajúcimi a potenciálne invalidizujúcimi príznakmi (napr. únava, zlá tolerancia cvičenia, kognitívne poruchy). Žijeme v pandémii a tento naliehavý zdravotnícky problém neskončí, pokiaľ dostatočný počet ľudí nezíska imunitu pomocou očkovania.

3. Počul som, že druhá dávka vakcíny spôsobuje závažnejšie vedľajšie účinky ako tá prvá. Pokiaľ mám bolesti hlavy už od prvej dávky, mám vynechať alebo odložiť podanie druhej dávky?


Vakcíny Pfizer i Moderna vyžadujú aplikáciu dvoch dávok, aby sa dosiahla optimálna imunita a ochrana pred infekciou COVID-19. Podanie vakcíny Pfizer treba opakovať za 21 dní a vakcíny Moderna jeden mesiac po prvej dávke. Pokiaľ dostanete len jednu dávku, alebo dôjde k oneskoreniu aplikácie druhej dávky proti odporúčanému rozvrhu, nebudete plne chránení. Pamätajte, že bolesť hlavy, aj keď môže byť o niečo horšia ako po podaní prvej dávky vakcíny, je krátkodobá a mierna. Bolesti hlavy a ďalšie vedľajšie účinky vakcíny pre Vás môžu predstavovať nepríjemnosti, trvajúce niekoľko dní. Je to však malá cena, ktorú treba zaplatiť, ak si uvedomíme, že infekcia COVID-19 môže byť smrteľná, alebo viesť k dlhodobému postihnutiu.

4. Užíval som injekcie monoklonálnej protilátky CGRP ako prevenciu záchvatov migrény. Bude vakcína blokovať pôsobenie týchto liekov, alebo môžu tieto lieky brániť tomu, aby ma vakcína chránila pred infekciou COVID-19?


V klinických štúdiách s vakcínami proti COVID-19 nemohli účastníci dostávať ďalšie vakcíny v období dvoch týždňov pred alebo po podaní vakcíny proti COVID-19. Použitie liečby monoklonálnymi protilátkami proti CGRP však nebolo konkrétne vylúčené. Niektorí vedci tvrdia, že existuje teoretické riziko, že imunitná odpoveď na vakcínu môže znížiť účinky protilátky CGRP. V tejto chvíli však o tom neexistujú žiadne priame dôkazy. Pacienti a ich poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by preto mali prediskutovať načasovanie injekcií CGRP v období pred očkovaním a po ňom. Je však životne dôležité, aby ste dostali obe dávky vakcíny hneď ako to bude možné.

5. Dostávam injekcie botulotoxínu typu A  v rámci liečby svojej chronickej migrény. Musím sa vyhnúť očkovaniu alebo ho odložiť?


Niektorí špecialisti na liečbu bolestí hlavy a špecialisti na poruchy pohybového aparátu, ktorí používajú botulotoxín typu A pre liečbu rôznych neurologických ochorení uvažujú o tom, že by vakcína mohla potenciálne znížiť účinnosť lieku. V tejto chvíli o tom však neexistujú žiadne priame dôkazy. Pacienti a ich poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by preto mali diskutovať o načasovaní aplikácie injekciou botulotoxínu typu A, pokiaľ by táto aplikácia spadala do obdobia dva týždne pred očkovaním alebo po ňom. Je však životne dôležité, aby ste dostali obe dávky vakcíny hneď ako to bude možné.

6. Budúci týždeň mám dostať svoju prvú dávku vakcíny a obávam sa, že neskôr večer by som mohol mať svoj typický záchvat migrény. Budem ju môcť liečiť svojimi zvyčajnými liekmi?


Vždy je dobré mať vopred pripravený plán liečby pre prípad záchvatu migrény. Nie je dôvod sa domnievať, že akékoľvek lieky, špecificky užívané pre terapiu migrény, ako sú triptány (sumatriptán, rizatriptán, eletriptán atď.), by znižovali účinnosť vakcíny. Očkovanie v kombinácii s týmito liekmi však nebolo bližšie skúmané. Neodporúčame vám užívať lieky, ako je paracetamol alebo aspirín, samotné alebo v kombinácii s kofeínom alebo ibuprofenom, a to 24 hodín pred podaním alebo po podaní vakcíny, pretože tieto lieky môžu znížiť imunitnú odpoveď na očkovanie. Podobne môžu účinnosť vakcíny znižovať niektoré protizápalové lieky na predpis (ibuprofen, naproxen, diklofenak, flurbiprofen) alebo prípravky, ktoré kombinujú paracetamol alebo aspirin s butalbitalom a kofeínom.

Ako vždy sa o radu ohľadom možností liečby obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

7. Nedávno sa v spravodajstve objavili informácie, že ľudia, ktorým boli aplikované výplne tváre, by sa mali vyhnúť vakcíne Moderna, pretože môžu mať závažnú alergickou reakciu. Mám sa obávať podobnej reakcie, pokiaľ dostanem injekciu botulotoxínu typu A v rámci liečby migrény?


Výplne tváre sú implantáty, ktoré lekári injektujú pod kožu, aby dosiahli zmenšenie vrások. Aj keď sa objavili správy o ľuďoch, ktorí podstúpili aplikáciu výplne, a u ktorých sa po podaní vakcíny Moderna objavili dočasné opuchy tváre, je dôležité si uvedomiť, že liek Botox nie je výplňou tváre. V otázke 5 sa o lieku Botox a vakcíne Moderna dozviete viac.

Reakcia u ľudí s výplňami v oblasti tváre nie je celkom prekvapujúca, lebo vakcíny fungujú tak, že aktivujú náš imunitný systém, ktorý tak môže bojovať proti infekciám. V spomínaných prípadoch vakcína spôsobila zvýšenie imunitnej odpovede a organizmus začal bojovať proti výplniam, ktoré považuje za cudziu látku. Pred podaním vakcíny sa ako vždy spýtajte svojho lekára alebo plastického chirurga.

8. Počul som, že u niektorých ľudí, ktorí sa nakazili vírusom COVID-19, sa objavujú dlhodobé bolesti hlavy, ktoré nereagujú na žiadnu liečbu. Môže vakcína spôsobiť, že sa to stane aj mne?


Bolesti hlavy sú bežným príznakom infekcie COVID-19 a u niektorých ľudí môžu tieto bolesti hlavy pretrvávať aj po odznení akútneho ochorenia. Táto skutočnosť nie je prekvapujúca, lebo aj iné infekčné ochorenia môžu spôsobiť bolesti hlavy, ktoré pretrvávajú dlho potom, čo akútna infekcia odznie. Spoločnosť International Headache Society klasifikuje tieto bolesti ako chronické bolesti hlavy, pripisované bakteriálnej, vírusovej alebo inej systémovej infekcii. Vakcína vám v žiadnom prípade nemôže spôsobiť rozvoj infekcie COVID-19, a pokiaľ aplikáciu vakcíny nepodstúpite, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vírusom COVID-19 nakazíte, a tým aj zvýšite možnosť vzniku chronických bolestí hlavy a ďalších komplikácií.

Rok 2020 bol pre nás všetkých ťažký. Ľudia žijúci s migrénou vedia, aké to je zažívať utrpenie, ale toto obdobie bolo celkom mimoriadne. Našťastie sa však zdá, že cestu z pandémie COVID19 nám môžu ponúknuť vakcíny. K tomu však môže dôjsť len vtedy, keď sa nechá očkovať dostatočný počet z nás. Dokým k tomu nedôjde, je stále dôležité dodržiavať sociálny odstup, nosiť rúška a pokračovať v častom umývaní rúk.

Vaše rozhodnutie o tom, či sa dáte zaočkovať, by malo byť založené na vedeckých poznatkoch a odporúčaniach od svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Hneď ako budú k dispozícii nové informácie, budeme túto stránku ďalej aktualizovať.

Migréna môže byť život meniaca a invalidizujúca choroba, ale infekcia COVID-19 je život ohrozujúce ochorenie. Nechajte sa zaočkovať!

Autor: The American Migraine Foundation Team (tím Americkej nadácie pre migrénu)

Zdroj: https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/questions-about-the-covid-19-vaccines-for-people-living-with-migraine/