Aktuality

Nové stránky Sekcie pre diagnostiku a liečbu bolestí hlavy ČNS

Spoločnosť pre diagnostiku a liečbu bolestí hlavy - Czech Headache Society (CHS) predstavuje nové stránky. 

Nájdete ich na adrese http://czech-headache.cz/ a sú určené pre laickú verejnosť i zdravotníckych pracovníkov.