Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Migréna a pridružené psychické komplikácie

Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia, tentoraz s mottom „Duševné zdravie pre všetkých“, ktorého cieľom je pripútať pozornosť a zvýšiť povedomie o problémoch v oblasti duševného zdravia na celom svete a tiež o nutnosti väčších investícií do starostlivosti i výskumu duševných porúch. Je to prevažne psychická záťaž a z evolučného hľadiska rýchle zmeny dramaticky meniace život v modernej spoločnosti sa odrážajú nielen v oblasti telesného, ale stále prenikavejšie aj duševného zdravia každého z nás. 

Afektívne a úzkostné poruchy niektorí autori radia medzi tzv. diseases of modernity, ktoré sú charakteristické spoločným výskytom telesných a duševných ťažkostí, ale aj prítomnosťou jedného spoločného menovateľa, ktorým je systémová aktivácia imunitného systému. Jedným z príkladov ochorenia je migréna, kde výskyt depresívnych porúch je udávaný až v 47% prípadov, úzkostných porúch dokonca až u 58% chorých. Vzťah oboch komponentov je vždy obojstranný a súvisí s tým, že náš vnútorný život je okrem civilizačných faktorov a psychosociálneho stresu exponovaný aj faktorom vyplývajúcim z dopadu chronických nízkoaktívnych prozápalových procesov telesných ochorení na činnosť neuronálnych systémov, kde jedným z vedúcich príznakov môže byť okrem narušenia schopnosti mať pozitívne emočné zážitky, tiež depresívna nálada a únava. Ukazuje sa, že jednou z ciest, ako sa vyhnúť dopadu tohto mechanizmu a zmeniť trajektóriu priebehu i duševných komorbidít, je včasná, cielená liečba. V oblasti liečby migrény sme svedkom príchodu terapie pomocou monoklonálnych protilátok, ktoré môžu ovplyvniť aj výskyt psychických komplikácií tohto rozšíreného ochorenia.

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Prahe