Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Komentár: Liečba fremanezumabom v mesačnom a kvartálnom dávkovacom intervale s absenciou tzv. wearing-off efektu

Článok autorov Blumenfelda, Stavanoviča, Ortegy a kol. si stanovil za cieľ porovnať účinnosť fremanezumabu aplikovaného v režime mesačnom a kvartálnom v období bezprostredne po podaní dávky a v období konca dávkovacieho intervalu pre zhodnotenie tzv. wearing-off efektu.

Wearing-off efekt je popisovaný ako zhoršovanie príznakov alebo prejavov ochorenia v období pred podaním ďalšej dávky liečiva, ktoré je dokumentované u niektorých pacientov s intervalovým podaním lieku. Podľa odporúčania je fremanezumab v subkutánnej injekcii aplikovaný nielen po mesiaci, ale vo vyššej dávke aj v intervale troch mesiacov. Preto sa táto otázka ponúka a treba na ňu odpovedať predtým, než budeme tento spôsob liečby odporúčať pacientom.

Všeobecne je cieľom preventívnej liečby migrény redukovať frekvenciu, intenzitu a trvanie migrenózneho ataku. Autori skúmali, či je tento cieľ splnený rovnako v celom liečebnom období. Ako skúmanú skupinu si autori vybrali účastníkov štúdií HALO s epizodickou migrénou a HALO s chronickou migrénou v otvorenej fáze sledovania, kedy všetci účastníci už dostávali účinnú liečbu fremanezumabom, a to v režime raz mesačne v dávke 225 mg alebo raz za kvartál v dávke 67 mg.

V článku sú podrobne popísané metodika aj hodnotenie výsledkov, dá sa teda komentovať v podobe zhrnutia. Pri hodnotení sa nepreukázal prakticky žiadny rozdiel medzi počtom migrenóznych dní v prvej a v druhej polovici mesiaca a nelíšili sa ani ich priemerné počty v prvých troch týždňoch oproti poslednému týždňu mesiaca. Rozdiel tiež nebol nájdený pri porovnaní 1.–2. a 11.–12. týždňa liečby fremanezumabom.

Na záver možno uviesť, že analýza dát z tejto dlhotrvajúcej tretej fázy klinickej štúdie preukázala u pacientov liečených fremanezumabom pri mesačnom aj kvartálnom podaní trvalý efekt bez poklesu účinnosti ku koncu dávkovacieho intervalu. Odpoveď na otázku o konzistencii liečebných odpovedí v jednotlivých dávkovacích schémach je teda nájdená a dávkovaciu schému je možné bez obáv navrhnúť na mieru a podľa požiadaviek jednotlivých pacientov.

MUDr. Jolana Marková, FEAN

Neurologická klinika 3. LF UK a Fakultnej Thomayerovej nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

e-mail: jolana.markova@ftn.cz

Zdroj: Remedia 2021, roč. 31, č. 1. Dostupné z: http://www.remedia.cz