Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Následky dlhodobého užívania profylaktických liekov na migrénu

Pacienti s migrénou, ktorí užívali dlhodobú liečbu ergotamínmi, nesteroidnými protizápalovými liekmi, opioidmi a triptánmi, vykazovali značný počet nežiaducich účinkov, predovšetkým v podobe gastrointestinálnych ťažkostí. Dlhodobá perzistencia liečby vyššie uvedenými profylaktickými liekmi je podľa štúdie, publikovanej v časopise Cephalalgia, spojená s nedostatočnými výsledkami u pacientov s migrénou.

V tejto retrospektívnej kohortovej štúdii autori použili údaje z dvoch databáz k vytipovaniu pacientov s migrénou, ktorí zahájili profylaktickú medikáciu (n = 147 832) v rokoch 2005 až 2014. Výskumní pracovníci analyzovali spôsoby liečby v priebehu sledovaného obdobia tak, aby boli zahrnutí pacienti, ktorí zahájili profylaktickú liečbu migrény, pacienti s pretrvávajúcou liečbou (definovanou ako nepretržité užívanie bez rozdielu viac ako 60 dní od obdobia, keď uplynula predchádzajúca liečba) a prerušenie liečby (definovanej ako čas dlhší ako 60 dní s nedostupnosťou lieku od chvíle, kedy boli využívané lieky na posledný predpis).

Perzistencia v liečbe bola pozorovaná u 9,7 % pacientov (n = 14 314) s priemernou dĺžkou trvania 1 331,1 ± 552,8 dní. Nedostupnosť lieku bola evidovaná u 90,3 % pacientov (n = 133 518). Dôvody non-adherencie boli spôsobené prechodom na inú profylaktickú liečbu migrény (n = 51 981), opätovným zahájením liečby po uplynutí viac ako 60 dní od obdobia, keď bol k dispozícii liek z poslednej preskripcie (n = 40 136), alebo prerušenie liečby (n = 41,401).

V sledovanom období:

  • 59,9 % pacientom boli predpísané triptány,
  • 66,6 % pacientom boli odporúčané nesteroidné antiflogistiká,
  • 77,4 % boli predpísané opioidy,
  • 2,6 % boli predpísané ergotamíny.

Výskyt nežiaducich príhod bol analyzovaný u pacientov s akútnou migrénou, liečených opioidmi v období sledovania (n = 49,676). Celkovo 27,7 % týchto pacientov malo nežiaduce účinky, súvisiace s podráždením gastrointestinálneho traktu.

Aj keď táto štúdia má svoje limity, jej závery ukazujú, že dlhodobá perzistencia na vyššie uvedených profylaktických liekoch je u pacientov s migrénou veľmi zlá. K riešeniu týchto problémov výskumní pracovníci odporúčali, aby sa navrhli nové možnosti liečby so zlepšenou účinnosťou a znášanlivosťou.

Zdroj: