Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Cvičenie je spojené s nižším výskytom migrén u pacientov s profylaktickou liečbou

Pokiaľ pacienti s epizodickými migrénami, ktorí užívajú profylaktickú liečbu, vykonávajú aspoň trikrát týždenne pohybovú aktivitu so strednou intenzitou záťaže, vyskytujú sa u nich menej často bolesti hlavy. Vyplýva to z nedávnej práce Hagana et al., publikovanej v Headache 2020.

 

Cieľom tejto práce bolo vyhodnotiť potenciálny synergický efekt medzi pravidelným cvičením a preventívnym užívaním liekov u dospelých jedincov s epizodickou migrénou. Autori vykonali sekundárnu analýzu údajov z prospektívnej kohortovej štúdie, zverejnenej v Neurology 2020 (Bertisch et al.), ktorá skúmala súvislosť pohybovej aktivity s frekvenciou, intenzitou a dĺžkou trvania bolestí hlavy.

Do sledovaného súboru bolo zaradených 98 pacientov z troch akademických medicínskych centier v Bostone – Beth Israel Deaconess Medical Center, Brigham and Women's Hospital a Massachusetts General Hospital, ktorí mali epizodickú migrénu s aurou alebo bez nej, definovanú podľa kritérií medzinárodnej klasifikácie ICHD-3, a menej ako 15 epizód bolestí hlavy za mesiac. Chorí vyplňovali každé ráno a každý večer elektronické dotazníky, zamerané na ich zdravotné chovanie a migrenózne bolesti hlavy – a to po dobu najmenej 6 týždňov. V rámci sekundárnej analýzy výskumníci vyradili 4 jedincov, ktorí neposkytli kompletné údaje o frekvencii a intenzite cvičenia. To znamená, že finálny súbor zahrňoval 94 účastníkov, z toho bolo 82 žien. Priemerný vek predstavoval 34,3 roka, chorí udávali v priemere 5 epizód bolestí hlavy za mesiac a mali skóre HIT-6 60,8. Preskribovanú profylaxiu malo 25 pacientov a 59 opýtaných uviedlo, že zvyčajne absolvovali stredne ťažké až ťažké cvičenie minimálne 3krát za týždeň.

Vzťah medzi cvičením a počtom dní s bolesťou hlavy za mesiac sa líšil podľa východiskového použitia profylaktickej liečby migrény (p = 0,009). U pacientov, ktorí uvádzali pravidelné užívanie profylaxie, bolo stredne intenzívne cvičenie najmenej 3krát týždenne spojené so štatisticky signifikantným poklesom počtu dní s bolesťou hlavy – konkrétne o 5,1 dňa za mesiac – v porovnaní s tými, ktorí mali nižšiu úroveň pohybových aktivít (p = 0,001). U pacientov, ktorí neužívali profylaxiu, nebola súvislosť medzi cvičením a počtom dní s bolesťou hlavy štatisticky významná (pokles len o 0,4 dňa za mesiac, p = 0,636). Zdá sa tiež, že pravidelná fyzická aktivita nie je spojená so závažnosťou alebo dĺžkou trvania bolestí hlavy.

Na základe uvedených zistení dospeli autori k záveru, že rutinné stredne intenzívne cvičenie môže byť dôležitou doplnkovou stratégiou pre zlepšenie starostlivosti o pacientov s epizodickou migrénou na profylaktickej liečbe.


Zdroj: NeurologyAdvisor

Hagan KK, Li W, Mostofsky E, et al. Prospective cohort study of routine exercise and headache outcomes among adults with episodic migraine. Headache. Published online December 21, 2020. doi:10.1111/head.14037