Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Bolesti hlavy z nadmerného užívania analgetík

Časopis Neurologie pro praxi prednedávnom uverejnil dva články, ktoré sa týkajú bolestí hlavy z nadmerného užívania analgetík. Autori (1,2) uvádzajú diagnostické kritériá pre bolesti hlavy z nadmerného užívania medikácie (MOH, medication overuse headache):

  • bolesti hlavy prítomné 15 dní v mesiaci a viac,
  • pravidelné nadužívanie jedného alebo viacerých liekov určených na symptomatické ovplyvnenie bolestí hlavy po dobu troch mesiacov a dlhšie,
  • bolesť hlavy sa zhoršila alebo sa podstatne zhoršila počas nadmerného užívania medikácie:
  • jednozložkových analgetík alebo kombinácie akútnej medikácie pri užívaní viac ako 15 dní v mesiaci,
  • ergotamínov, triptánov, opioidov alebo kombinovaných analgetík viac ako 10 dní v mesiaci.

Z literárnych údajov vyplýva, že 1–3 % populácie užíva analgetiká denne a 7 % raz týždenne. Je pravdepodobné, že k MOH nedochádza, ak sa užívajú analgetiká z inej príčiny ako pre bolesť hlavy; v 50 % prípadov ide o migrénu. V centrách pre liečbu bolesti hlavy je približne 10 % pacientov s MOH.

Patogenetický mechanizmus MOH nie je presne známy, uvažuje sa o úlohe neurogénneho zápalu, periférnej aj centrálnej senzitizácii a klesajúcej facilitácii. Chronická expozícia triptánom vedie k down regulácii serotonínových receptorov v ganglion trigeminale a následne ku zhoršeniu jeho funkcie a zníženiu produkcie serotonínu v nukleus raphe dorsalis. Chronická expozícia triptánom a opioidom zvyšuje koncentráciu CGRP. Celkom zjavne sa uplatňujú aj psychologické faktory.

V terapii autori odporúčajú na prvom mieste okamžité vysadenie akútnej medikácie (detoxifikáciu), ktorá má lepšie klinické výsledky, ale pokiaľ to je pre pacienta neprijateľné, je možné aj postupné znižovanie akútnej medikácie. Ak je pacient závislý od opioidov, býva nutná detoxifikácia počas hospitalizácie.

Preventívnu liečbu migrény je možné podľa niektorých autorov zahájiť okamžite pri zahájení vysadzovania akútnej liečby, iní odporúčajú až po detoxifikácii. V prevencii bolestí hlavy má svoje miesto niekoľko skupín farmakoterapeutických prípravkov. Veľká nádej je vkladaná do liečby monoklonálnymi protilátkami, keď zlyhajú predchádzajúce terapeutické skupiny.

Zdroje: Řehulka P. Bolesti z nadužívání analgetik – detoxikace? Neurol. Praxi; 21(5):406-408

Pavelek Z. Bolesti hlavy z nadužívání analgetik a detoxikace jako metoda volby v léčbě. Neurol. Praxi; 21(5):408-409