Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Ako na migrénu v období pandémie?

Predseda Spoločnosti pre bolesť hlavy MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., (Neurologické oddelenie ÚVN – Fakultná vojenská nemocnica, Inštitút neuropsychiatrickej starostlivosti 1. FL LF UK a VFN, Praha) hovoril na webinári Migréna nás spája organizovanom spolkom Migréna-help o súvislostiach COVID-19 a migrény. 

Bolesť hlavy je primárnym symptómom ochorenia COVID-19. Štúdia s 214 pozitívnymi pacientmi preukázala, že približne 13 % pacientov trpelo bolesťou hlavy a 5 % stratou čuchu. Z metaanalýzy publikovaných štúdií vyplýva, že 10,1 % pacientov s COVID-19 má bolesť hlavy. Väčšinou ide o tenzné bolesti, silnejšie bolesti môžu byť aj migrénového typu. Bolesť hlavy u časti pacientov pretrváva aj po odznení ostatných symptómov. U niektorých starostlivo sledovaných hospitalizovaných pacientov pretrvávala bolesť hlavy a únava až sedem mesiacov po odznení infekcie. Existuje španielska štúdia (prof. Pozo Rosich z Vall d'Hebron), ktorá našla medzi 130 pacientmi s COVID-19 celkom 74,4 % trpiacich bolesťou hlavy. U migrenikov po ochorení COVID-19 častejšie pretrvávala únava ako bolesť hlavy. Spoločným znakom rozvoja COVID-19 a migrény môže byť zvýšená koncentrácia interleukínu 6 (IL-6) a zmnoženie receptorov pre angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2 receptor). Cez ACE2 receptory vstupuje vírus SARS-CoV-2 do buniek. Z nosovej sliznice sa cestou čuchového nervu môže dostať priamo do CNS; pri akútnom respiračnom syndróme je zvýšená priepustnosť hematoencefalickej bariéry. Pri vstupe do krvného obehu (pľúc) vírus spúšťa hyperaktiváciu imunitného systému, ktorá môže vyústiť do cytokínovej búrky s nadprodukciou až viac ako 150 prozápalových mediátorov.

Liečba bolesti hlavy v súvislosti s COVID-19

Bolesť hlavy je lepšie liečiť ibuprofénom, pacienti väčšinou reagujú na jeho podanie lepšie ako na paracetamol. Pri migréně aj pri infekcii COVID-19 je užívanie triptánov bez špeciálneho obmedzenia, rovnako ako všetkých ďalších perorálnych profylaktík so zreteľom na už preexistujúce riziká (napríklad betablokátory pri astme). Monoklonálne protilátky proti CGRP neovplyvňujú imunitný systém a ich aplikácia z hľadiska COVID-19 je bezpečná. Práca nemeckých autorov z roku 2020 poukázala na skutočnosť, že obmedzené kontroly migrenikov u ich ošetrujúcich lekárov často viedli k nadmernému užívaniu medikácie a z nej plynúcich bolestí hlavy (medication overuse headache, MOH).

Ako sa starať o pacientov v čase pandémie?

  • Dodržiavanie ochranných opatrení
  • Aplikácia anti-CGRP protilátok pri minimálnom kontakte, vydanie liekov na tri mesiace
  • Využitie telemedicíny pri kontakte s pacientom, pri diferenciálnej diagnostike bolestí hlavy je nutné pamätať aj na inú príčinu a včas odporučiť vyšetrenie na urgentnom príjme

Migréna a vakcinácia

Migréna nie je kontraindikáciou očkovania proti COVID-19. Liečba anti-CGRP protilátkami taktiež nepredstavuje kontraindikáciu, ale aplikácia monoklonálnych protilátok by nemala prebehnúť v rovnaký deň ako vakcinácia. Lepšie je dodržať aspoň trojdňový odstup. Po očkovaní sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy.

Indikácia anti-CGRP protilátok:

  • Dospelí pacienti
  • Epizodická migréna s atakmi aspoň štyrikrát do mesiaca alebo chronická migréna
  • Zlyhanie aspoň dvoch predchádzajúcich profylaktických terapií, z čoho by jeden liek mal byť antiepileptikum
  • Intolerancia profylaktík alebo závažnej komorbidity

Otázky poslucháčov

V diskusii sa preberalo, či je lepšie aplikovať fremanezumab raz mesačne, alebo raz za tri mesiace, so záverom, že v účinnosti rozdiel nie je. Záleží skôr na komforte pacienta. Celú prednášku môžete vidieť na: https://www.migrena-help.cz/zaznam-festivalu/.