Poradňa

Kúpeľná liečba

FAQ

Prečo inkontinentnému pacientovi nemôžu schváliť kúpele?

Pretože podľa zákona je inkontinencia jednou z tzv. všeobecných kontraindikácií kúpeľnej starostlivosti, t. j. stavov, pri ktorých kúpeľná liečba nemôže byť navrhnutá. Ak by lekár takémuto pacientovi návrh vypísal a poisťovňa by ho schválila, došlo by k porušeniu zákona.

27. 11. 2021

Aké doklady si mám vziať so sebou?

Doklady, ktoré si so sebou treba zobrať sú:

  • lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať liečbu, ktoré musí byť vystavené maximálne 14 dní pred nástupom na pobyt,
  • preukaz poistenca a doklad totožnosti,
  • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste dostali priamo z kúpeľov,
  • oznámenie o schválení kúpeľnej liečby, ktoré Vám zaslala poisťovňa.

Zoberte si aj svoje zdravotné pomôcky či lieky, ktoré používate pravidelne. O ďalších potrebných dokladoch sa informujte priamo v kúpeľoch.

27. 11. 2021