event_

21. 4. 2022 – 23. 4. 2022
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno

XII. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí

Informácie a registrácia:

http://www.ta-service.cz/bolest2022/