event_

22. 10. 2021 – 23. 10. 2021
Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XV. ročník

Informácie a registrácia:

https://www.solen.sk/podujatia/sympozium-praktickej-neurologie-neurologia-pre-prax-xv-rocnik


Podujatie bude prebiehať v plnom rozsahu prezenčnou formou v Grandhoteli Praha, Tatranská Lomnica. Budete mať však možnosť sledovať priamy prenos prednášok na stránke https://mudr.online/. Sledovanie online prenosu bude ohodnotené CME kreditmi.

Podujatie sa uskutoční v režime „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ (výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami). Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.